Privacy policy & cookiebeleid

Op de website van Global Smile verwerken wij uw persoonsgegevens enkel bij het invullen van een contactformulier. Deze gegevens kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon.

Deze persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam, voornaam en e-mailadres of andere gegevens die u zelf hebt verstrekt aan Global Smile
 • Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van communicatie die u tot ons gericht heeft

Op onze website worden cookies bijgehouden en worden er gegevens bewaard in Google Analytics. Dit gebeurd echter geheel anoniem, dus deze gegevens zijn nooit te herleiden naar 1 persoon of organisatie.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Wij kunnen deze gegevens nodig hebben:

 • om u te kunnen informeren of uw vragen te beantwoorden via mail of telefoon
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging van uw dossier.
 • voor het verwerken van onze boekhouding

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd

Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt:

 • via rechtstreekse en persoonlijk contactopname adhv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Global Smile,
 • via het contactformulier en de daar voorziene invulvelden op de website.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Global

Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Global Smile Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan

Beveiliging van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Global Smile verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

 • de website is uitgerust met een SSL-certificaat dat uw persoonsgegevens beschermd
 • beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma,

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 • Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.
 • Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (bij de nieuwsbrief kan u zich onderaan rechtstreeks uitschrijven)
 • Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@globalsmile.

Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Global Smile via info@globalsmile.be.

Disclaimer

Global Smile behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Ondernemingsgegevens

Global Smile
Frits De Pauw
Mosten 13c
9160 Lokeren

BE 0880.908.468

052 55 03 02
info@globalsmile.be